PROMOSI

Thursday, April 28, 2011

TEKNIK MENULIS CARA MUDAH PERENGGAN

PENJELASAN RINGKAS TCMP
BAHAGIAN PENDAHULUAN
Secara ringkasnya, perenggan pendahuluan TMP mempunyai bentuk seperti berikut:.

Ayat 1 Ayat penyataan tema(mayapada,marcapada…..)
Ayat 2 Definisi tema(Dari segi konsepsinya.....)
Ayat 3 Ayat rangsangan (mengapa/bagaimana/siapa)
Ayat 4 Ayat contoh / tokoh(Menurut......)
Ayat 5 Ayat arah soalan(Oleh itu,....(arah soalan)

BAHAGIAN ISI
Secara ringkasnya, perenggan isi TMP mempunyai bentuk seperti berikut:.

Ayat 1 Ayat arah soalan t tema
Ayat 2 Ayat rangsangan ( mengapa, bagaimana, siapa)
Ayat 3 Ayat rangsangan( mengapa, bagaimana, siapa)
Ayat 4 Ayat contoh / tokoh
Ayat 5 Ayat rangsangan kesimpulan perenggan(Sekiranya,...)


BAHAGIAN KESIMPULAN
Secara ringkasnya, perenggan kesimpulan TMP mempunyai bentuk seperti berikut:.

Ayat 1 Ayat penyataan tema(Akhirulkalamnya,….)
Ayat 2 Ayat rangsangan harapan (Semoga….)
Ayat 3 Ayat rangsangan Pandangan (sememangnya,.....)
Ayat 4 Ayat rangsangan cadangan(Oleh itu, kita perlu....)
Ayat 5 Ayat rangsangan kesimpulan perenggan(Sekiranya....)

TEKNIK CARA MUDAH PERENGGAN
TMP : ALTERNATIF BAGI PELAJAR SEDERHANA DAN POTENSI

TCMP sebagai alternatif pelajar sederhana dan potensi dibentangkan dalam Pertandingan Inovasi Guru Kategori Individu Menengah Pahang 2009. Memperoleh tempat ketiga Negeri Pahang 2009 dan tempat kedua Sempena Hari Guru Daerah Kuantan 2009.

A. STRUKTUR SETIAP PERENGGAN

A1 =Idea utama
A2 = Huraian
A3 = Huraian
A4 = Data, contoh, statistik, pendapat, peribahasa, ungkapan menarik
A5 = Kesimpulan perenggan

* A ialah ayat

B. PANDUAN PERMULAAN PERENGGAN PENDAHULUAN

Pelajar memulakan karangan dengan kata / frasa berikut ;
Akhir-akhir ini,......
Kebelakangan ini,......
Sejak belakangan ini,......
Mayapada,.............
Marcapada,...........
Dalam mengejar era modenisasi.......

C. PANDUAN MEMULAKAN PERENGGAN IDEA

Mulakan ayat idea utama dengan kata arah soalan seperti berikut;
Punca/cara / usaha / kepentingan yang perlu diperhalusi ialah,.....................

D. PANDUAN MENULIS KESIMPULAN / PENUTUP KARANGAN

Mulakan ayat kesimpulan dengan kata berikut;
Kesimpulannya,.....
Secara tuntas,.........
Sebagai akhir kalam,.......
Konklusinya,............
Sebagai intiha,..........

E. KONSEP ASAS YANG PERLU DIKETAHUI PELAJAR

Tema = isu dalam soalan
Ayat Arah = ayat yang menjurus kepada kehendak soalan
Ayat Huraian = ayat yang menghurai idea
Ayat Contoh = ayat yang menyatakan contoh(dimulakan dengan Menurut ...atau Sebagai contoh,..)berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar tanpa merujuk bahan / maklumat yang betul

Ayat Simpul = Ayat yang menggabungkan harapan , pandangan dan cadangan terhadap isu

F. PROSEDUR PELAKSANAAN OLEH GURU DI SEKOLAH

1. Guru menjelaskan secara ringkas perkara A,B,C,D dan E
2. Guru mengedarkan bahan modul latihan bahagian pendahuluan,isi dan kesimpulan kepada pelajar.
3. Guru memudah cara dan membimbing pelajar bermula ayat 1 hingga ayat 5 bahagian pendahuluan, diikuti bahagian isi dan bahagian kesimpulan.
4. Guru perlu memastikan pelajar menulis ayat demi ayat bersama-sama. Jika ada pelajar yang masih belum menghabiskan ayat sebelumnya, guru perlu memastikan pelajar tersebut menulis sebelum memulakan ayat seterusnya.

Perkara asas yang perlu ada pada pelajar semasa menulis bahagian kesimpulan ialah;

i. Mengetahui elemen asas kesimpulan seperti
pandangan, cadangan dan harapan .
ii. Pandangan perlu bermula dengan (Sememangnya...)
iii. Harapan perlu bermula dengan (Semoga...)
iv. Cadangan perlu bermula dengan ( Oleh itu,
kita perlu...)

LATIHAN MENGENAL PASTI TEMA DAN ARAH SOALAN

TEMA DAN ARAH SOALAN
Latihan 1

Nyatakan tema dan arah soalan tajuk karangan di bawah.

Kegilaan terhadap pelbagai program televisyen realiti mengakibatkan tumpuan dalam bidang pelajaran anak-anak terabai.

Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam usaha mengawal kecenderungan anak-anak terhadap program televisyen realiti ini.

Tema : .......................................................................................


Arah soalan ; ................................................................................

Latihan 2

Nyatakan tema dan arah soalan tajuk karangan di bawah.


Di Malaysia, nasib golongan istimewa atau lebih dikenali sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) turut mendapat perhatian serius dan pembelaan daripada pihak kerajaan dan masyarakat yang amat prihatin terhadap golongan tersebut.

Tulis sebuah rencana tentang usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan bagi membantu golongan tersebut.

Tema : .......................................................................................

Arah soalan ; ................................................................................


Latihan 3

Nyatakan tema dan arah soalan tajuk karangan di bawah.


Negara kita telah berjaya merapatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar melalui bahasa, kebudayaan, dan sistem pendidikan yang sistematik.

Ulaskan pernyataan tersebut

Tema : ........................................................................................

Arah soalan ; .................................................................................

** MURID KELAS 2 DINAMIK, 3 BESTARI, 3 FASIH DAN 5 EFISYEN HENDAKLAH MENGUASAI TEKNIK INI BAGI MEMBANTU ANDA MENGHASILKAN KARANGAN YANG MENARIK DAN CEMERLANG DALAM PEPERIKSAAN SEMSETER 1. JIKA ANDA MENGHADAPI MASALAH UNTUK MENGUASAINYA SILA BERBINCANG DENGAN CIKGU WAN BUANAN UNTUK LEBIH MEMAHAMI DAN MEMUDAHKAN ANDA MENGGUNAKANNYA DALAM AKTIVITI PENULISAN KARANGAN.
Dicatat oleh rosinaz (http://teknikmudahperenggan.blogspot.com/search/label/Panduan%20Menulis%20Kesimpulan)

TEMA RAMALAN JUJ 2011

1. GEJALA BULI
2. RANCANGAN REALITI
3. SEMANGAT KEJIRANAN
4. TABUNGAN KELUARGA
5. TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
6. ISU PENGANGKUTAN AWAM
7. ISU PEKERJA ASING
8. ISU LUMBA HARAM
9. BANGUNAN BERSEJARAH
10. ISU PELANCONGAN (PELANCONGAN DOMESTIK / PELANCONGAN
KESIHATAN)
11. PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR
12. MALAYSIA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN ANTARABANGSA
13. ULASAN DRAMA KOMSAS
14. PERPADUAN / SATU MALAYSIA
15. JENAYAH SIBER / JENAYAH ANTARABANGSA
16. PEMERDAGANGAN ORANG
17. POLISI SEKOLAH SELAMAT
18. AMALAN MEMBACA
19. PERSEDIAAN KE ALAM KERJAYA
20. ISU BAHASA- DASAR MBMMBI
21. MALAYSIA SEBAGAI HAB HALAL
Dicatat oleh rosinaz (http://teknikmudahperenggan.blogspot.com/2011/03/tema-ramalan-2011.html)