PROMOSI

Wednesday, January 5, 2011

BAHAN BACAAN UNTUK TAJUK PATI

TUGASAN 1, 5 FASIH 2011

Kebanjiran pendatang tanpa izin (PATI) ke negara ini belakangan ini mendatangkan pelbagai imlikasi kepada masyarakat setempat.

Huraikan langkah-langkah menangani masalah PATI dan cadangan penyelesian terhadap permasalahan itu.

PERINGATAN :
Anda mestilah menghasilkan sebuah karangan untuk Kertas 1, Bahagian B yang panjangnya tidak kurang 350 patah perkataan. Karangan anda mesatilah berkisar mengenai tugasan yang diberikan.

Untuk membantu pelajar-pelajar memperoleh isi karangan bertemakan PATI (pendatang Tanpa Izin, di bawah adalah link kepada bahan bacaan tersebut.

1. http://beritasemasa.com/pendatang-asing-tanpa-izin-pati-di-malaysia

2.http://ms.wikipedia.org/wiki/Pendatang_tanpa_izin

3. http://www.scribd.com/doc/18479004/Kesan-kemasukan-pendatang-asing-tanpa-izin

4.http://mazlan66.wordpress.com/2008/02/28/kesan-kesan-kemasukan-pendatang-asing-tanpa-izin-kepada-negara-ini/

5.http://rashid1218.tripod.com/janmel1.html

6.http://mazlan99.blogspot.com/2008/07/kesan-kesan-kemasukan-pendatang-asing.html

7. http://www.mohr.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=1748%3Atindakan-tegas-ke-atas-majikan-guna-pati&catid=150%3Anews&Itemid=161&lang=en

8. http://teresakok.blogsome.com/2006/07/18/jawapan-parlimen-mengenai-statistik-pekerja-asing-di-malaysia/

(saringkan isi kepada punca, kesan dan langkah mengatasi masalah PATI)

Tugasan mestilah diserahkan kepada guru Bahasa Malaysia kelas anda pada atau tidak lewat jam 12.00 tengah hari 19 Januari 2011. Lampirkan karangan anda bersama sekeping peta minda yang mencatat maklumat mengenai hasil kerja anda.

No comments:

Post a Comment