PROMOSI

Monday, November 8, 2010

ULANG KAJIN TERANCANG MENJELANG SPM

Kertas 1

Bahagian A- Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

Pilihan 1 Rajah – Amalan Gaya Hidup Sihat/Penayakit Obesiti

Pilihan 2 Gambar – Bangunan Bersejarah

Pilihan 3 Gambar-Pengangkutan Awam

Pilihan 4-Gambar tentang Pembuangan Bayi

Pilihan 5-Gambar tentang Kemalangan Jalan Raya

Bahagian B

Soalan 1-Tema Remaja/Diri Pelajar

Pilihan 1- Usaha untuk menangani Perlumbaan Motosikal Haram

Pilihan 2- Peranan Remaja untuk meningkatkan semangat perpaduan

Pilihan 3- Laporan tentang satu kegiatan yang pernah diikuti.

Pilihan 4-Kerjaya yang dipilih dan nyatakan cara anda untuk merealisasikannya.

Pilihan 5-Bincangkan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menjadi modal insan yang bertaraf dunia/kelas pertama/yang cemerlang.

Soalan 2-Tema Keluarga

Pilihan 1-Peranan Ibu bapa untuk meningkatkan semangat perpaduan dalam kalangan ahli keluarga.

Pilihan 2-Kebaikan mengadakan pelbagai sambutan dalam kalangan ahli keluarga.

Pilihan 3-Gejala sosial berpunca daripada ibu bapa. Bincangkan

Pilihan 4-Cara ibu bapa untuk memupuk nilai-nilai murni kepada anak-anak.

Pilihan 5-Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk membentuk keluarga bahagia.

Soalan 3-Tema: Persekitaran/Sekeliling Pelajar/masyarakat

Pilihan 1-Amalan Gotong-royong, amalan kunjung-mengunjungi, semangat kejiranan

Pilihan 2- Pengangkutan Awam-masalah, usaha

Pilihan 3-Pendidikan Maya/Pendidikan Sepanjang Hayat/Masalah Buta Huruf

Pilihan 4-Pelaburan/Kebaikan menabung/Pelaburan Asing/Skim Cepat Kaya

Pilihan 5-Gejala sosial-kes ragut/pembuangan bayi/perlumbaan motosikal haram

Soalan 4-Global/serantau

Pilihan 1- Senjata Nuklear- Semua negara di dunia perlu menghentikan program senjata nuklear. Bincangkan.

Pilihan 2-Peranan negara di dunia untuk menangani masalah pencemaran.

Pilihan 3-Kepentingan perpaduan dalam kalangan negara serantau.

Pilihan 4-Peranan negara serantau untuk membantu negara yang dilanda bencana.

Pilihan 5-Bentuk kerjasama yang perlu dilakukan dalam kalangan negara serantau.

Soalan 5- Komsas

Pilihan 1- Ulasan salah satu cerpen yang telah anda baca.

Pilihan 2- Menulis cerpen yang bertemakan perpaduan atau semangat patriotik

Pilihan 3- Usaha-usaha untuk menarik minat remaja meminati sastera.

Pilihan 4-Menulis karangan berdasarkan peribahasa `Bersatu Teguh Bercerai Roboh’.

Pilihan 5-Menulis karangan berdasarkan bahan sastera—Syair Jong Pecah

* Beri perhatian kepada tema-tema berikut untuk SPM 2010. Bagaimanapun jangan kesampingkan tema-tema lain yang turut berpotensi ditanya dalam peperiksaan SPM tahun ini.

* Bincangkan perkara ini bersama guru anda di sekolah.

Sumber : Cikgu Ghalib Yunus

No comments:

Post a Comment