PROMOSI

Saturday, August 28, 2010

SOALAN JUJ 2010 SET 1 (BAHAGIAN B)

Bahagian B

[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]

[100 markah]


Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan.


1 Rakan sebaya berperanan menjana kecemerlangan pelajar.
Bincangkan.

2 Otak yang cerdas lahir daripada badan yang sihat . Oleh itu, generasi kini perlu dididik untuk menceburi bidang sukan.
Bincangkan peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak bersukan.

3 Sektor pelancongan mampu memacu pertumbuhan ekonomi negara.
Tulis sebuah rencana tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak untuk memajukan sektor tersebut.

4 Hubungan diplomatik dengan negara-negara serantau dan antarabangsa adalah amat penting.
Ulaskan pendapat anda tentang kepentingan Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik.

5 Masyarakat Melayu sering menggunakan peribahasa sediakan payung sebelum hujan untuk memberikan peringatan kepada sesiapa sahaja agar sentiasa bersiap sedia.

Tuliskan kepentingan peribahasa ini kepada masyarakat.KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment