PROMOSI

Saturday, August 14, 2010

TUGASAN PELAJAR 17 HINGGA 23 OGOS 2010

ARAHAN :

Para pelajar dikehendaki membaca atau muat turun bahan yang disediakan dalam laman ini.
Pelajar MESTI menyiapkan dua tugasan berkaitan iaitu :

1. Berdasarkan gambar yang tertera, tulis pendapat anda tentang usaha-usaha menghilangkan tabiat merokok. panjangnya pendapat anda mestilah ditulis antara 200 hingga 250 patah perkataan.

2. Berdasarkan petikan berikut, tulis rumusan tentang implikasi-implikasi merokok dan kekangan-kekangan mengatasi masalah merokok. Panjang tulisan anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan.

Tugasan anda mestilah disipkan dan dihantar sebelum atau pada 20 Ogos 2010.
Kegagalan anda berbuat demikian menyebabkan markah tugasan anda di potong sebanyak 5 markah.
Pelajar yang lewat menghantar tugasan akan turut menerima imlikasi pemotongan markah sebanyak 3 markah.

Anda digalakkan membuat perbincangan secara berkumpulan atau berkongsi maklumat secara maya dengan pelajar-pelajar lain bagi menyiapkan tugasan ini.

No comments:

Post a Comment